Szlakami Naszej Gminy

SZLAKAMI NASZEJ GMINY


REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu pt.: Szlakami naszej gminy (SNG) jest Lokalne Centrum Społeczno – Kulturalne w Lisowicach, ul. Mickiewicza 20, 42-700 Lubliniec, tel. 34 353 16 18.
2. Celem SNG jest:
 • zachęcenie mieszkańców do aktywnego spędzania czasu;
 • promowanie turystyki rowerowej;
 • zachęcenie do poznawania i zwiedzania różnych zakątków gminy Pawonków.
3. SNG trwać będzie do 30 września 2016 r.
4. SNG polega na odwiedzeniu jak największej ilości miejscowości naszej gminy na rowerze.
5. Do udziału w SNG zapraszamy całe rodziny oraz osoby indywidualne.
6. W każdej wsi wyznaczono "punkt kontrolny" (1-3). Potwierdzeniem przebycia danej trasy       i odwiedzenia miejscowości będzie fotografia rodziny lub osoby wykonana w tym punkcie.
7. Osoby biorące udział w SNG powinny do 5 października dostarczyć do LCSK (osobiście, pocztą lub e-mailem):
 • zdjęcia wykonane w punktach kontrolnych (na płycie CD, na pendrivie, e-mailem lub w formie papierowej);
 • opis przebiegu przynajmniej jednej wycieczki (może być również w formie dziennika zawierającego relacje z wszystkich odbytych wycieczek);
 • formularz zgłoszeniowy zawierający dane osobowe uczestnika/ów.
8. Mini przewodnik, (zawierający spis punktów kontrolnych oraz miejsc i zabytków, które warto zobaczyć w poszczególnych miejscowościach) dostępny jest:
 • w Lokalnym Centrum Społeczno – Kulturalnym w Lisowicach,
 • można je także otrzymać pocztą elektroniczną po wcześniejszym zamówieniu: lcsklisowice@gmail.com,
 • poniżej
9. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest TUTAJ

10. Nagrody:
 • Rodzina lub osoba indywidualna, która odbędzie najwięcej wycieczek rowerowych otrzyma nagrodę rzeczową. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca. (W przypadku takiej samej ilości wycieczek różnych uczestników, decyduje kolejność zgłoszenia),
 • Nagrodzona zostanie także rodzina lub osoba indywidualna, będąca autorem najciekawszego opisu przebiegu wycieczki.
11. Każdy, kto zdecyduje się wziąć udział w konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.


                                                                                                                                                

MINI PRZEWODNIK

Solarnia – Kośmidry – Koszwice - Łagiewniki Małe – Skrzydłowice –
Gwoździany – Pawonków - Łagiewniki Wielkie – Draliny - Lisowice


Punkty kontrolne

MIEJSCOWOŚĆ
PUNKT KONTROLNY
Solarnia 1) Kapliczka murowana (ul. Boczna)
2) Kapliczka murowana pw. św. Huberta
(Dziewcza Góra)
Kośmidry 1) Krzyż metalowy (ul. Podleśna - w pobliżu stawów)
2) Kapliczka drewniana (przy drodze na Dolniak)
3) Krzyż drewniany (przy kaplicy pw. MB Częstochowskiej - ul. Szkolna)
Koszwice 1) Krzyż murowany (ul. Polna)
Łagiewniki Małe 1) Kapliczka murowana (ul. Powstańców)
2) Figura Matki Bożej (Plac kościelny)
3) Krzyż murowany (na skrzyżowaniu ulic: Polnej, Wyzwolenia i Przyjaźni)
Skrzydłowice 1) Kapliczka murowana (ul. Gwoździańska)
Gwoździany 1) Dzwonnica drewniana (przy Kościele pw. Narodzenia NMP)
2) Krzyż drewniany (ul. Sienkiewicza)
Pawonków 1) Kościół pw. św. Katarzyny
Łagiewniki Wielkie 1) Krzyż drewniany (ul. Lompy)
2) Krzyż murowany (ul.Dębowa)
Draliny 1) Kapliczka pw. św. Jana Nepomucena
(ul. Pawonkowska)
Lisowice 1) Kapliczka pw. św. Jana Nepomucena (ul. Mickiewicza)
2) Krzyż murowany (ul. Słowackiego)

Na zdjęciu musi być widoczna osoba/rodzina i „punkt kontrolny”, np. kapliczka.
                                                                                                                                              

ciekawe miejsca – zabytki - to warto zobaczyć

DRALINY

- zespół pałacowy*:
 • pałac (klasycystyczny dwór wzniesiono prawdopodobnie w XIX w., przebudowano w znacznym stopniu w II poł. XX w. );
 • spichlerz;
 • park.
- kapliczka murowana pw. św. Jana Nepomucena.

GWOŹDZIANY

- drewniany kościół pw. Narodzenia NMP z 1576 r.*;
- barokowo – klasycystyczny pałac z 1886 r.
- park krajobrazowy otaczający dwór;
- czworak murowany z 1890 r.
- zabudowania gospodarcze z II poł. XIX w.: spichlerz, gorzelnia, czworak i magazyn.

KOSZWICE

- karczma istniejąca od początku XX w. Mieściła się przy niej stajnia z kuźnią pełniąca zaplecze do regularnej linii pocztowej;
- młyn wodny


KOŚMIDRY

- kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej
- kapliczka drewniana
- duży staw, ostoja ptactwa wodnego (m.in. czaple)


LISOWICE

- kaplica murowana pw. św. Jana Nepomucena z 1902,
- kościół pw. św. Jana Nepomucena, wybudowany w latach 1989-1995,
- Muzeum Paleontologiczne,
- Lisi szlak
- cegielnia „Lipie Śląskie” - powstała w 1928 r., w 1942 pożar zniszczył budynek pieca wypałowego, w 1957 budynek odbudowano.


ŁAGIEWNIKI MAŁE

- kościół pw. św. Jadwigi z 1929;
- kapliczka murowana pw. Matki Bożej; obok niej krzyż murowany z 1906 r.
- krzyż murowany z 1910 r.
- park „Wierzbowy zakątek Łagiewników”.


ŁAGIEWNIKI WIELKIE

- kościół pw. św. Jana Chrzciciela, wybudowany w latach 1968 – 1969;
- zespół dworski*:
 • klasycystyczny dwór z końca XVIII w. otoczony parkiem;
 • niewielki park (otaczający dwór) liczy ok. 2,5 ha powierzchni, założony na przełomie XVIII i XIX w. Dominują w nim drzewa liściaste: dąb szypułkowy, olsza czarna, brzoza brodawkowata, klon jawor, klon srebrzysty, jesion wyniosły, lipa drobnolistna, kasztanowiec pospolity. Z gatunków iglastych: świerk pospolity i sosna wejmutka. W parku znajduje się także niewielki staw z wyspą;
 • ogrodzenie dworu z bramą wjazdową;
- chlew i spichlerz z poł. XIX w.

Łagiewniki Wielkie Nowe
- zespół dworski*:
 • dwór wzniesiony prawdopodobnie na przełomie XIX i XX w., do którego przylega park krajobrazowy o powierzchni 1,86 ha. W parku znajdują się wyłącznie drzewa liściaste, m.in.: lipa drobnolistna, dąb szypułkowy, kasztanowiec pospolity, jesion wyniosły, brzoza brodawkowata.

PAWONKÓW

- późnoklasycystyczny kościół parafialny pw. św. Katarzyny, wybudowany w latach 1806 – 1809*;
- klasycystyczna plebania z 1831*;
- klasycystyczny budynek folwarczny z 1830.
- miejsca pamięci:
Cmentarz parafialny:
 • grób zbiorowy wojenny 2 antyfaszystów: Josepha Gieffera, Rudolfa Gypnera i Polaka Rocha Kurpierza spalonych żywcem 28 listopada 1944 r.
 • mogiła wojenna żołnierza Jana Błotnickiego, poległego 1 września 1939 r.
 • mogiła wojenna Augustyna Kurda, poległego w III Powstaniu Śląskim;
Pawonków – Młynki:
 • tablica na miejscu zbrodni, upamiętniająca miejsce męczeńskiej śmierci 2 niemieckich antyfaszystów i Polaka w dniu 28 listopada 1944 r.
- Dolniak – potoczna nazwa Dolnego Dworu, folwarku leżącego w połowie drogi pomiędzy Pawonkowem a Kośmidrami, znajdują się tutaj stawy hodowlane.

SKRZYDŁOWICE

- kapliczka murowana pw. Matki Bożej

SOLARNIA

- kościół pw. św. Kazimierza z 1992;
- kapliczka murowana pw. Matki Bożej
- kapliczka pw. św. Huberta (Dziewcza Góra)


* zabytki wpisane do Rejestru Zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa


1 komentarz: